Arbetsstipendium

Birgitta Heiling vid Bolmån I, II och III på Smålands Konstnärsförbunds jubileumsutställning på Vandalorum. foto Thomas Johansson

Jag är stolt och glad över att ha fått arbetsstipendium från Bildkonstnärsfonden. Det är skönt att få godkännande och bekräftelse. Att få bevis på att det jag gör är rätt och viktigt.